Οικονομικά αποτελέσματα Ομίλου ΑΧΑ, 1ο Εξάμηνο 2019: Πειθαρχημένη υλοποίηση και παράδοση αποτελεσμάτων