Προηγμένη εκπαίδευση στο Financial Planning για τους συνεργάτες πωλήσεων της INTERAMERICAN