Πελάτες της ΑΧΑ από το Μάτι μάς θυμίζουν την ανάγκη για προστασία