Βράβευση της Εθνικής Ασφαλιστικής στο Forum «Diamonds of the Greek Economy 2019»