Νέο πρόγραμμα Νομικής Προστασίας από την ARAG για ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης (Airbnb) !