104 μονάδες αίματος η πρώτη φετινή συγκομιδή της εθελοντικής αιμοδοσίας από την INTERAMERICAN