10.000 νέα συμβόλαια και συνεχείς βελτιώσεις στο πρωτοποριακό σύστημα υγείας «bewell» της INTERAMERICAN