Τo Διοικητικό Συμβούλιο της INSUROPE στην INTERAMERICAN