Πρωτότυπη συνεργασία για την Anytime και την Attica Group, με απόδοση αξίας στους πελάτες τους