Η Ελληνική Συμμετοχή στο MDRT Annual Meeting, Miami Florida, 9-12 Ιουνίου 2019