Αλλαγές στο Δ.Σ. του ARAG Group, στοιχεία απολογισμού 2018 και προβλέψεις για το 2019