Η INTERAMERICAN πολλαπλασιάζει την αξία αλληλεπίδρασης με το σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ