Ο ΣΕΜΑ σύμμαχος για ένα κοινό μέτωπο στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση