Η Υδρόγειος Ασφαλιστική μία σταθερή δύναμη στη Βόρεια Ελλάδα: Συνέδριο Βορείου Ελλάδος 2019