Έχοντας δίπλα σου την ΑΧΑ, «μπορείς» – Ετήσιο Συνέδριο Πωλήσεων