Οι Σ.Ε.Α.Δ.Ι.Ε. και Σ.Α.Δ.Η. νέα μέλη της Π.Ο.Α.Δ.