Οι Σ.Ε.Α.Δ.Ι.Ε. και Σ.Α.Δ.Η. νέα μέλη της Π.Ο.Α.Δ.

Ανακοίνωση της Π.Ο.Α.Δ.

Ανακοίνωση της Π.Ο.Α.Δ.

Ένας από τους κυριότερους στόχους του Διοικητικού Συμβουλίου που τέθηκαν για το έτος 2019 είναι η εγγραφή νέων Μελών Σωματείων στην Π.Ο.Α.Δ.

Δουλεύοντας προς αυτήν την κατεύθυνση, καλωσορίζουμε στην «Πανελλήνια Ομοσπονδία Ανεξάρτητων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών» Π.Ο.Α.Δ. τους συναδέλφους μας από το Αγρίνιο και το Ηράκλειο Κρήτης:


Σύνδεσμο Επαγγελματιών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Δυτικής Ελλάδος «Σ.Ε.Α.ΔΙ.Ε.»

Σύλλογο Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ηρακλείου « Σ.Α.Δ.Η.»

Συνεχίζουμε πιο δυνατοί σχεδιάζοντας από κοινού ενέργειες και δράσεις για την ενίσχυση της εκπροσώπησης των Σωματείων της Διαμεσολάβησης με σκοπό την αναβάθμιση και την προστασία του επαγγέλματος του Ασφαλιστικού Πράκτορα.

Το  Δ.Σ. της Π.Ο.Α.Δ.

 
 

Share This Post