Ο Φ. Κουρμούσης στο Δ.Σ. του Ε.Ε.Α. για 120 δόσεις – Εξωδικαστικό