Αύξηση αποτελεσμάτων προ φόρων της ACHMEA το 2018, τα οποία ανήλθαν σε 566 εκατομμύρια ευρώ