ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ RESOLUTE