Έμφαση στην πρωτοβάθμια υγεία από την INTERAMERICAN