Ο Γιώργος Κοντόπουλος, CFO της MATRIX Insurance & Reinsurance Brokers, τιμήθηκε με την εξαιρετική διάκριση «10 Best CFOs of»