Συνάντηση Ε.Ε.Α. με Χ. Θεοχάρη: Παράταση 1 μήνα στην προθεσμία εγκατάστασης των POS, μετά από παρέμβαση του Επιμελητηρίου