Ασφαλιστικός Γονέας: Επιστροφή ασφαλίστρων στους κατόχους του προγράμματος για το Α’ Εξάμηνο του 2019