ΣΥΑΕ: Ανακοίνωση – Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

SYAE_Logo

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου συμπληρώνοντας τον πρώτο χρόνο θητείας του προσκαλεί τα μέλη του σε απολογιστική συνέλευση. Σημειώνουμε ότι μετά τις δυο αναβολές της Γεν. Συνέλευσης στις 01/02/2019 & 07/02/2019, λόγω έλλειψης απαρτίας, η τα­κτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί οριστικά στις 14 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:30 μ.μ. στα γραφεία του Συλλόγου Βησσαρίω­νος 9 – 5ος όροφος με θέματα:
1. Απολογισμός σύμφωνα με αρθρο12 του Καταστατικού
2. Κλαδική Σύμβαση Εργασίας με ΕΑΕΕ
3. Κλαδική Σύμβαση Εργασίας με ΣΕΜΑ
4. ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ
5. Δραστηριότητες & Δράσεις του ΣΥΑΕ

Στη Συνέλευση αυτή σκοπό έχουμε να σας ενημερώσουμε για τις δραστηριότητες του Συλλόγου καθώς και για τον οικονομικό απολογισμό του 2018.
Ακόμα, θα γίνει ενημέρωση για τις ενέργειες που έχουν γίνει αναφορικά με τις Κλαδικές Συμβάσεις , ενημέρωση για τις εξελίξεις στο Επικουρικού Ταμείου καθώς και ενημέρωση για τις δράσεις του Συλλόγου.
Υπενθυμίζουμε ότι για να λάβετε μέρος στην Γενική Συνέλευση θα πρέπει να έχετε τακτοποιήσει τις οικονομικές εκκρεμότητες με το ΣΥΑΕ.

Η Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α ΟΛΩΝ Κ Ρ Ι Ν Ε Τ Α Ι Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Η

 
 

Share This Post