ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ-ΦΟΡΕΙΣ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Ξενοφώντος 10, 105 57 Αθήνα, τηλ. Κέντρο: 210 3334 100 – fax: 210 3334 149
Web : www.eaee.gr
e-mail : info@eaee.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Λεωφ. Συγγρού 106 – 117 41 Αθήνα, τηλ.: 210 9219 660-666-684 – fax: 92.19.917
Web : www.eias.gr
e-mail : eiasinfo@eias.gr

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Υπατίας 5 – 105 57 Αθήνα, τηλ.: 210 3327 400 – fax: 210 3327 426-7
Web : www.epikef.gr
e-mail : auxifund@epikef.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Γ.Δ.Α.)
Ξενοφώντος 9 – 105 57 Αθήνα, τηλ.: 210 3236 562, 210 3223 324, 210 3238 402 – fax: 210 3238 370
Web : www.mib-hellas.gr
e-mail : claims@mib-hellas.gr

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
Ξενοφώντος 10 – 105 57 ΑΘΗΝΑ, τηλ.: 210 3334 100 – fax: 210 3334 149
Web : www.sesae.gr

EΝΩΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ξενοφώντος 10 – 105 57 ΑΘΗΝΑ, τηλ.: 210 7472 760 – fax: 210 7472 770
Web : www.actuaries.org.gr
e-mail : info@actuaries.gr

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ KAI ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΤΕΑ ΑΠΑΕ)
Πατησίων 48 – 106 82 Αθήνα, τηλ.: 210 8229 778, 210 8218 372 – Fax: 210 8225 136
e-mail : teaapae@otenet.gr

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Α.Σ.Ε.)
Βησσαρίωνος 9 & Σίνα – 106 72 Αθήνα, τηλ.: 210 3616 572, 210 3616 579 – fax: 210 3647 284
Web : www.oase.gr
e-mail : info@oase.gr

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (Π.Σ.Α.Σ.)

Στουρνάρη 16 – 106 83 Αθήνα, τηλ.: 210 9572 986-7 – fax: 210 9511 079
Web : www.psas.gr
e-mail : info@psas.gr

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Σ.Ε.Μ.Α.)
Παπαδιαμαντοπούλου 24Γ – 115 28 Αθήνα, τηλ.: 210 7792 171, fax: 210 7717 180
Web : www.sema.gr
e-mail : info@sema.gr

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Λ. Συγγρού 76 – 112 42 ΑΘΗΝΑ, τηλ.: 210 9242 707 – fax: 210 9221 573
Web : www.pssas.gr
e-mail : paam.gr@gmail.com

ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Κάνιγγος 27 – 106 82 ΑΘΗΝΑ, τηλ. & fax.: 210 3827 354, 210 3805 907
Web : www.haii.gr
e-mail : info@insuranceintermediary.gr

ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Ελευθερίου Βενιζέλου 21 – 102 50 Αθήνα, τηλ.: 210 32 0 1111 – fax: 210 32 32 239
Web : www.bankofgreece.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
Πλ. Κάνιγγος 20 – 101 81 Αθήνα, τηλ.: 210 3816 241-4 – fax: 210 3842 642
Web : www.ypan.gr

 

Share This Page