Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σύγχρονης Διοικητικής Λογιστικής & Ελεγκτικής Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων

EIAS CERTIFIED SPECIALIST in INSURANCE ACCOUNTING AND CONTROL MANAGEMENT
Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, από την Τρίτη, 22 Οκτωβρίου, έως και την Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου, 16:00 – 19:20

Οι σύγχρονες ασφαλιστικές επιχειρήσεις, ασφαλιστικές εταιρείες και εταιρείες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, διέπονται πλέον από εξαιρετικά σύνθετους και απαιτητικούς κανόνες λογιστικής και ελεγκτικής διοίκησής τους, καθώς επίσης και από αντίστοιχα σύνθετες και απαιτητικές υποχρεώσεις τήρησης συγκεκριμένων κανονιστικών προτύπων λογιστικής και ευρύτερης χρηματοοικονομικής αναφοράς. Σε αυτήν την έννοια, οι Οικονομικές Διευθύνσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και το σύνολο των τομέων και στελεχών τους, αναλαμβάνουν σημαντικά «βάρη» και υπευθυνότητες αυστηρής τήρησης των προδιαγραφών κανονιστικής συμμόρφωσης που προβλέπει το ισχύον σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης, όπως απορρέει από το θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας της ασφαλιστικής αγοράς μας, ευρύτερα, αλλά και της ασφαλιστικής επιχείρησης, ειδικότερα.
Προς τον σκοπό αυτόν, το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών ανακοινώνει τη διεξαγωγή του Εξειδικευμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος Σύγχρονης Διοικητικής Λογιστικής και Ελεγκτικής Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Εργασιών, στο πλαίσιο του οποίου αναπτύσσονται διεξοδικά, κατά τρόπο εύληπτο και συστηματικό, σημαντικά και εξειδικευμένα θέματα «ζέοντος» ενδιαφέροντος του ευρύτερου Οικονομικού Τομέως των ασφαλιστικών μας επιχειρήσεων και, βεβαίως, των οικονομικών στελεχών τους.

 
 

Share This Post